No School!

Nov 24 to Nov 27 - ALL DAY

JB/SG/SB Basketball @ Hazen

Nov 30 from 5:00 PM to 6:00 PM

JB/SG/SB v Hamburg

Dec 1 from 5:00 PM to 6:00 PM

7G/7B/8G/8B @ Clarendon

Dec 5 from 10:00 AM to 11:00 AM

JG/SG/SB v Palestine-Wheatley

Dec 8 from 5:00 PM to 6:00 PM

JG/SG/SB v Lonoke

Dec 10 from 5:00 PM to 6:00 PM

JB/SG/SB @ Episcopal Collegiate

Dec 11 from 5:00 PM to 6:00 PM

No School

Dec 21 to Jan 1 - ALL DAY

SG/SB @ Lonoke

Dec 28 from 6:00 PM to 7:00 PM

JB/SG/SB @ Cross County

Jan 4 from 5:00 PM to 6:00 PM

7G/SG/SB v Lisa Academy West

Jan 5 from 5:00 PM to 6:00 PM

JG/SG/SB @ Jacksonville Lighthouse

Jan 8 from 5:00 PM to 6:00 PM

JB/SG/SB @ McCrory

Jan 11 from 5:00 PM to 6:00 PM

JB/SG/SB v Helena Central

Jan 12 from 5:00 PM to 6:00 PM

JG/JB/SG/SB @ Central Arkansas Christian

Jan 15 from 4:00 PM to 5:00 PM

No School!

Jan 18 - ALL DAY

JB/SG/SB @ Dollarway

Jan 19 from 5:00 PM to 6:00 PM

JB/SG/SB v Carlisle

Jan 21 from 5:00 PM to 6:00 PM

JB/SG/SB @ Palestine-Wheatley

Jan 22 from 5:00 PM to 6:00 PM

7G/7B/8G/8B @ Clarendon

Jan 23 from 10:00 AM to 11:00 AM